Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νέστου 7/5/2018

Δημοτικό Συμβούλιο 17/4/2018

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νέστου 4/4/2018

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νέστου 12/03/2018

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νέστου 5/03/2018