Πρόσκληση- Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής -15/01/2018

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
 
 
 
 
       Χρυσούπολη     11/1/2018
 
                            Αριθμ. Πρωτ. 10
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Σχολικής Επιτροπής  Α’ /θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέστου
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις  15 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, για να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των σχολείων της Σχολικής  Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέστου με τη διαδικασία του Πρόχειρου Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  2. Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Νέστου για την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΔΕΥΑΝ της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νέστου
  3. Ορισμός Επιτροπής για την καταστροφή υλικών του 2ου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης
  4. Έγκριση ψήφισης πιστώσεων για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
                                                                                      
 
                                                                          Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου
                                                                  
                                                           ΧΑΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ