ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 21/2/2017

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
 
         
 Χρυσούπολη,   17/02/2017
            Αριθμ. Πρωτ.  2792
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Δημοτικής Κοινότητας  Χρυσούπολης
Δήμου Νέστου
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 21 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 
  • Χορήγηση παράτασης προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης αναψυχής καθώς και επιχείρησης μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος, ιδιοκτησίας Φλωροκάπη Απόστολου του Ιωάννη και της Ευγενίας.  
 
                                                                             Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
 
 
                                                       ΜΑΡΜΑΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ