Πρόσκληση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 27/9/2018

                                                                                                   
elliniki-dimokratia.png

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΣΤΟΥ                                                                  

 
                                                                                                                             Χρυσούπολη    20/09/2018                                                                                                                                             Αριθμ. Πρωτ. 477
                                                                                                 

                                                                                                                        ΠΡΟΣ:

                                                                                                     Μέλη της Σχολικής Επιτροπής             
                                                                                                     Α’   /θμιας Εκπαίδευσης Δήμου                    
 
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις  27 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ , σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, για να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του 12/θέσιου 1ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης
2.Έγκριση ψήφισης πίστωσης:
  • για την προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων
  • για την προμήθεια εποπτικού υλικού
  • για την υπηρεσία πιστοποίησης ανελκυστήρα 1ου 12θέσιου Δημοπτικού Σχολείου Χρυσούπολης
3.Υποβολή αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης για εργασίες ελαιοχρωματισμού στα Δημοτικά Σχολεία Ερατεινού – Γραβούνας.
    Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου
                                                                                    
                                                                                  ΧΑΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ