Πρόσκληση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 15/12/2017

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
 
 
 
 
       Χρυσούπολη     11/12/2017
 
                            Αριθμ. Πρωτ. 726
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Σχολικής Επιτροπής  Α’ /θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέστου
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις  15 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Παρασκεύη και ώρα 14:30, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, για να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση αποδοχής ποσού 1.407,94 ευρώ  για την προμήθεια ξενόγλωσσων σχολικών βιβλίων                     
  2. Έγκριση αποδοχής ποσού 2.200 ευρώ για την προμήθεια και τοποθέτηση λέβητα πετρελαίου θέρμανσης στο Δημοτικό Σχολείο Χρυσοχωρίου
  3. Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης ποσού 7.200,00 ευρώ για την εκτέλεση εργασιών σιδηροκατασκευών στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέστου
  4. Έγκριση αποδοχής ποσού 7.200,00 ευρώ από επιχορήγηση Δήμου για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης
  5. Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου ιδιοκτησίας Δημοτικού Σχολείου Σκοπού στο οικοδομικό τετράγωνο 11 και αριθμό τεμαχίου 47  (διανομή Σκοπού 95-96 για τις ανάγκες του Ο.Τ.Ε.)
  6. Εξέταση αιτήματος του Διευθυντή του 2ου 6/Θ Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης περί  μεταφοράς μαθητών του εν λόγω σχολείου
  7. Εξέταση προσφοράς επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας προστασίας φυλάξεων & χρηματαποστολών αναφορικά με την φύλαξη σχολείων με συστήματα ασφαλείας  (Δ.Σ. Αγιάσματος – Πηγών και 2ο Δημοτικό Σχολείου.
 
                                                                                        
 
                                                                          Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου
                                                                  
                                                           ΧΑΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ