Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 22-6/2017

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Χρυσούπολη  16-6-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ                               Αριθ. Πρωτ.   9959
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                               
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 22 του μηνός Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Πρόταση 8ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
 
 
 
 
Με Τιμή
     Ο Πρόεδρος της επιτροπής
 
 
 
 
      ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ