Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 21/09/2018

elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Χρυσούπολη   12-9-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.   13105
 
                                                                       

 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 21 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση ανάθεσης για έκτακτες ανάγκες
 
 
                                                                                                                               Με Τιμή 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                     
                       
                                                     ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ