Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 09/8/2018

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Χρυσούπολη 3-8-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                  Αριθμ. Πρωτ. :11594
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 9 του μηνός Αυγούστου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:30  για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Έγκριση νομιμοποίησης της με αριθμ πρωτ. 10799/10-7-2018 απόφασης Δημάρχου.
 2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης εσόδων-εξόδων β΄τριμήνου 2018.
 3. Πρόταση 10ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 ΠΡΟΣΟΧΗ.
 4. Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν.4412/16 για τη μίσθωση φορτηγού με το χειριστή.
 5. Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν.4412/16 για την κοπή και απομάκρυνση επικινδύνων δένδρων.
 6. Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν.4412/16 για συντήρηση και επισκευή οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΕΣ 4609.
 7. Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν.4412/16 για τη συντήρηση και επισκευή οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΕΣ 251513.
 8. Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν.4412/16 για τη συντήρηση και επισκευή οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΕΣ 992725.
 9. Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν.4412/16 για τη συντήρηση και επισκευή οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΕΣ 51514.
 10. Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν.4412/16 για τη συντήρηση και επισκευή οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 994612.
 11. Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν.4412/16 για τη μίσθωση φορτηγού βυτίου με το χειριστή.
 12. Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν.4412/16 για την κοπή και απομάκρυνση επικίνδυνων δένδρων.
 13. Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν.4412/16 για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων αγροκτημάτων του Δήμου Νέστου».
 14. Αποδοχή δωρεάς από ΤΑΠ.
Με Τιμή
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 Τσομπανόπουλος Ευάγγελος