Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 09/8/2018

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Χρυσούπολη 3-8-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                          Αριθμ. Πρωτ. :11593
                                                                       
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 9 του μηνός Αυγούστου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:00  για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
 
 
  1. Έγκριση κατάρτισης απολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού έτους 2017.
 
 
 
Με Τιμή
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 Τσομπανόπουλος Ευάγγελος