Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 5/9/2018

     elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Χρυσούπολη 31-8-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 12598
 
 
                                                           
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις  5  του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:30  για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Πρόταση 11ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
  2. Έγκριση Πρακτικών και ανάδειξη τελικού Αναδόχου του διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια / Τοποθέτηση Ελαστικών» για τα οχήματα του Δήμου Νέστου (αρ. μελ. 5018/2018) προϋπολογισμού 24.193,55 € χωρίς ΦΠΑ.
  3. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης της με αριθμό 5025/2018 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Ανταλλακτικών Οχημάτων» προϋπολογισμού 35.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.
  4. Έγκριση αποδοχής δωρεάς από την εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
  5. Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Πεζογέφυρας Σύνδεσης Νέου Παιδικού Σταθμού με νέο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης».
 
 Με Τιμή
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 
     Τσομπανόπουλος Ευάγγελος