Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 7/5/2018

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Χρυσούπολη 3 -5-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 6846
  
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις  7 του μηνός Μαΐου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Πρόταση 5ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
  2. Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018
  3. Εισήγηση περί επιβολής τέλους επί παροχής νερού σε επιχειρήσεις λατομικών προϊόντων
  4. Έγκριση δαπάνης πίστωσης πολυετούς δαπάνης  για το έργο με τίτλο « Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Κ. Χρυσούπολης »
  5. Έγκριση συμπλήρωσης της με αριθ. 18/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί τελών άρδευσης
  6. Περί επιβολής τελών  και δικαιωμάτων χρήσης των Δημοτικών Κοιμητηρίων
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                     
                       
                                                            ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ