Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 26/06/2018

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Χρυσούπολη    22-6-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                        Αριθμ. Πρωτ.   9042
 
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις  26  του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (11η)
  2. Πρόταση 7ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
  3. Έγκριση νομιμοποίησης δικηγόρου για τη νομική κάλυψη του αιρετού Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνου  στη δικάσιμο της 27ης Ιουνίου 2018 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας.
  4. Έγκριση ανάδειξη τελικών αναδόχων του διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Κτιρίων (Αρ. Μελέτης 5010/2018)
  5. Έγκριση ανάδειξη τελικών αναδόχων του διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων (Αρ. Μελέτης 5011/2018).
  6. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο :  “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΣΤΗ Ν.ΚΑΡΥΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΓΕΣ”.
  7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας έργου με τίτλο : «Κατασκευή πεζογέφυρας σύνδεσης νέου Παιδικού Σταθμού με νέο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης» και ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη Οικονομικό Φορέα.
  8. Έγκριση νομιμοποίησης της υπ αριθ. 1823/9010/21-6-2018 απόφαση Δημάρχου Δήμου Νέστου για την άρση επιπτώσεων πλημμυρικού φαινομένου στην Τ.Κ. Ζαρκαδιάς
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                     
                        
                                                            ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ