Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 1/11/2017

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Χρυσούπολη   27-10-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                               Αριθμ. Πρωτ. 20538
 
                                                                       
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 1 του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση όρων διακήρυξης  και  τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ. 5023/2017 μελέτης για «Διενέργεια Διεθνούς Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθειας Καυσίμων Λιπαντικών και Αναλώσιμων» του Δήμου Νέστου και των ΝΠΔΔ για τα έτη 2018-2019
  2. Έγκριση όρων διακήρυξης  και  τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ. 5025/2017 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής ΒΒάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Νέστου
  3. Έγκριση όρων διακήρυξης  και  τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ. 5024/2017 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων» για το Δήμο Νέστου και το ΝΠΔΔ «ΕΥνεστία»
 
Με Τιμή
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
 
                                                                                                            ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ