Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 05/04/2018

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Χρυσούπολη 30-3-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 5517
 
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 5 του μηνός Απριλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Μ. Πέμπτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (6η)
  2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και των όρων Διακήρυξης του έργου με τίτλο : «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Κ. Χρυσούπολης», προϋπολογισμού μελέτης 1.100.000,00 € με 24% Φ.Π.Α.
  3. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και των όρων Διακήρυξης του έργου με τίτλο : «Κατασκευή πεζογέφυρας σύνδεσης νέου Παιδικού Σταθμού με νέο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης», προϋπολογισμού μελέτης 74.374,11 € με 24% Φ.Π.Α. (Σιδηρόπουλος)
 
 
Με Τιμή
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
 
          ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ