Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 04/04/2018

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Χρυσούπολη 30-3-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                     Αριθμ. Πρωτ.  5515
 
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις  4 του μηνός Απριλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Μ. Τετάρτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Πρόταση 4ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
  2. Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Διακήρυξης της με αριθμό 5013/2018 μελέτης για την «Προμήθεια Καυσίμων» Πετρέλαιο Κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Νέστου
 
 
 
Με Τιμή
               Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                    
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ