Πρόσκληση-Οικονομική Επιτροπή 25/8/2017

                 logomfa350x350.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Χρυσούπολη 18-8-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 13846
 
                                                                         
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 25 του μηνός Αυγούστου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (13η)
 
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
α/α
 
 
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(Αναπληρωτής)