Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 8/6/2018

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Χρυσούπολη 1-6-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 8015
  
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 8 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
  1. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (10η)
 
 
 
 
Με Τιμή
                                                                  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
            α/α
 
 
 
 
                                                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                             ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
      (Αναπληρωτής)