Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 20/07/2018

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Χρυσούπολη  16-7-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 10509
 
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 20 του μηνός Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14:00  για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
  1. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (16η)
 
 
 
Με Τιμή
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
            α/α
 
 
 
 
                                                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                             ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
      (Αναπληρωτής)