Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας- 29/08/2018

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           Χρυσούπολη  23-08-2018
ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 16
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                            
     
                                               ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                              της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
                                                              Δήμου Νέστου
                                                              
 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 29 του μηνός Αυγούστου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση του Δημοτικού κλειστού Γυμναστηρίου Γενικού Λυκείου Χρυσούπολης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γέροντα και στον Σύλλογο Ποντίων Νέστου
  2. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση του Δημοτικού κλειστού Γυμναστηρίου Γενικού Λυκείου Χρυσούπολης στον Αθλητικό Όμιλο Χρυσούπολης
 
 
                                                                                Με Τιμή
                                          Η Πρόεδρος
                              
                                                          
              ΑΡΓΥΡΕΛΗ – ΔΗΜΗΤΡΑΚΕ ΕΛΕΝΗ