Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 8/8/2017

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  3/8/2017
 
     Αριθμ. Πρωτ. 13229
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 8 του μηνός Αυγούστου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση ανανέωσης σύμβασης μίσθωσης κτιρίου στέγασης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Χρυσούπολη.
  2. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα.
 
 
                                                                                 Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
                                                                          ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ