Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 8/11/2017

 elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  3-11-2017
 
    Αριθμ. Πρωτ. 21005
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 8 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 13ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2017
 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017
 3. Έγκριση Κατάρτισης  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νέστου Οικονομικού  Έτους 2018
 4. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου Δημοτικών Συμβούλων στη πόλη των Ιωαννίνων ενόψει του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ από τις 30/11/2017 έως και τις 2/12/2017
 5. Έγκριση κειμένων διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας
 6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
 7. Έγκριση πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
 8. Έγκριση αποδοχής παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Νέστου και  αντικατάσταση αυτού.
 9. Έγκριση αποδοχής παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 10. Έγκριση της με αριθ. 12/2017 απόφασης ΔΣ Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί Γνωμοδότηση για παραχώρηση αίθουσας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτημένων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Καβάλας για τη διεξαγωγή Βιωματικού Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο «Έτοιμοι για Γυμνάσιο»
 11. Έγκριση της με αριθ. 13/2017 απόφασης ΔΣ Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί Γνωμοδότηση για παραχώρηση αίθουσας του  Δημοτικού Σχολείου Αγιάσματος στον Σύλλογο Γυναικών Αγιάσματος « Το όραμα» για την εκμάθηση παραδοσιακών χορών (2ώρες/εβδομάδα)
 12. Έγκριση της με αριθ. 12/2017 απόφασης ΔΣ Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί «Υποβολή αιτήματος για έκτακτη επιχορήγηση από τον Δήμο Νέστου ποσού 7.200,00€ για την εκτέλεση του έργου «Μόνωση ταράτσας 5ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης»
 13. Έγκριση της αριθ. 124/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία Δήμου Νέστου «Επανυποβολή Έγκρισης της 7ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017»
 14. Έγκριση της με αριθμού 125/2017 απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ "ΕΥνεστία" με θέμα: «Επανυποβολή Έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017»
 15. Έγκριση της με αριθμού 126/2017 απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ "ΕΥνεστία" με θέμα «Επανυποβολή Έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους  2016 του ΝΠΔΔ "ΕΥνεστία».
 16. Έγκριση της αριθ. 127/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία Δήμου Νέστου «Επανυποβολή Έγκρισης της 8ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017»
 17. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 18. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 19. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 20. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 21. Έγκριση  σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης με Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης
 22. Έγκριση Παραλαβής της μελέτης με τίτλο: “Εργασίες καθαρισμού της βλάστησης σε περιοχές της Δ.Ε. Κεραμωτής του Δήμου Νέστου”
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
                                                                     ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ