Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 7/12/2018

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

  
 
     Χρυσούπολη 30-11-2018
          Αριθμ. Πρωτ. 16945
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 7 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 17:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 16ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2018
 2. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ για τον λογαριασμό με κωδικό ΣΑΕ 055/2018-2003ΣΕ05500005
 3. Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέστου
 4. Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
 5. Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου
 6. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο στο ΝΠΔΔ Ευνεστία
 7. Έγκριση αιτήματος προς  ΑΣΕΠ περί αναπλήρωσης –αντικατάστασης διοριστέου ΠΕ Χημικού
 8. Έγκριση για προσθήκες- καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. & ΟΑΕΔ για το Σχολικό Έτος 2018-2019
 9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Νέστου με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Νέστου
 10. Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Νέστου για την προμήθεια ειδών επίπλωσης σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής ΑΒάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης
 11. Έγκριση ανάκλησης της με αριθ. 292/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέστου
 12. Έγκριση της με αριθ. 115/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Νέστου
 13. Έγκριση τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Νέστου- ΝΠΔΔ ΕΥνεστία Δήμου Νέστου για την δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας
 14. Υποβολή αιτήματος  Δήμου Νέστου για την υλοποίηση παρεμβάσεων στο πλαίσιο της βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ της Τοπικής Κοινότητας  Πηγών προς την επιτροπή προσωρινής μετεγκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων.
 
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
         ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ