Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 4/3/2019

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
     Χρυσούπολη 25-2-2019
          Αριθμ. Πρωτ. 3089
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 4 του μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση  Απολογισμού –Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης  Οικονομικού Έτους 2017
 
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
         ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ