Πρόσκληση- Δ. Σ. Β/Θμιας Σχολικής Επιτροπής/22-03-2018

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
       Χρυσούπολη    16/3/2018
 
                            Αριθμ. Πρωτ. 169
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Β’ /θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέστου
 

 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις  22 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13.15, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
  1. «Έγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέστου οικ. έτους 2017»
 
 
                                                                                         Με Τιμή
Η  Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου
 
 
ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ