Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 22/6/2017

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
       Χρυσούπολη  16-6-2017
 
            Αριθμ. Πρωτ.    9926
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 22 του μηνός Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 7ης & 8ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
 2. Έγκριση για οριστική αναφορά διόρθωσης επαληθευμένων δαπανών
 3. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Ελευθέρια 2017
 4. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «Πλάι στο Κύμα»
 5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νέστου με Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
 6. Έγκριση πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 που θα απασχοληθούν σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε επιχειρήσεις ΟΤΑ για το σχ. έτος 2017-2018
 7. Έγκριση παραχώρησης χρήσης του σχολικού κτηρίου και του προαύλιου χώρου  στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μακρυχωρίου «Η Αναγέννηση»
 8. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελαφοχωρίου
 9. Έγκριση επιχορήγησης στον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Ερατεινού
 10. Έγκριση της αριθ. 55/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»
 11. Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017
 12. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 13. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 14. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 15. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 16. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 17. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 18. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 19. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 20. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 21. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο : “Εκμετάλλευση Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού Χρυσούπολης Ν. Καβάλας”
 23. Έγκριση Εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών Δήμου Νέστου” προϋπολογισμού 1.100.000,00€
 24. Έγκριση για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστου τεμαχίου στο αγρόκτημα Χρυσοχωρίου Δήμου Νέστου (αρθρ. 23 Ν. 4061/2012)
 
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ