Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 22/11/2017

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  16/11/2017
             
             Αριθμ. Πρωτ. 21871
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 22 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 14ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2017
 2. Έγκριση υπαγωγής σε ρύθμιση του άρθρου 52 του Ν.4483/2017 οφειλετών του Δήμου
 3. Έγκριση διαγραφής οφειλετών του Δήμου από βεβαιωτικούς καταλόγους
 4. Έγκριση διαγραφής οφειλών του Δήμου σε προμηθευτές και διάφορους τρίτους
 5. Έγκριση Κατανομής Επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ΄ τρίμηνο)
 6. Περί καταβολής τελών καθαριότητας & φωτισμού
 7. Έγκριση ψήφισης πίστωσης τιμητικών διακρίσεων και εξόδων φιλοξενίας
 8. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 9. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 10. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 11. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 12. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 13. Έγκριση καταβολής σε χρήμα για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και τη ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ
 14. Έγκριση της αριθ. 131/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία Δήμου Νέστου «Έγκρισης της 10ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017»
 15. Έγκριση της αριθ. 136/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία Δήμου Νέστου «Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους  2016 του Νομικού Προσώπου»
 16. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη
 17. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση της αθλητικής ομάδας «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑ»
 18. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση της αθλητικής ομάδας Νέας Καρυάς «ΕΘΝΙΚΟΣ»
 19. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση της αθλητικής ομάδας Α.Σ. ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
 20. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση της αθλητικής ομάδας «ΑΠΟΛΛΩΝ» Χρυσοχωρίου
 21. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο δίκτυο «Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»
 22. Έγκριση γνωμοδότησης για έκτακτη επιχορήγηση της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής από τον Δήμο Νέστου για την προμήθεια και τοποθέτηση λέβητα πετρελαίου θέρμανσης στο Δημοτικό Σχολείο Χρυσοχωρίου.
 23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου με τίτλο: “Κατασκευή Κόμβου Σφαγείων στην Δ.Κ. Χρυσούπολης”
 24. Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Νέστου
 
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
                                                                  ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ