Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 20/9/2017

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  14-09-2017
 
   Αριθμ. Πρωτ. 15580
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 20 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού έτους 2017
 2. Έγκριση για συμμετοχή του Δήμου Νέστου στην πρόταση ένταξης του παραποτάμιου "Δάσους" Δέλτα Νέστου και της ευρύτερης περιοχής στο πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO (MAB)
 3. Έγκριση εκποίησης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και ορισμός μελών Επιτροπής Εκποίησης
 4. Κατανομή επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες (Γ΄ κατανομή).
 5. Έγκριση υπαγωγής των οφειλών της ΔΕΥΑΝ στις διατάξεις του Ν.4483/2017
 6. Έγκριση αποδοχής παραίτησης Προέδρου και  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντικατάσταση αυτών και ορισμός αναπληρωτών
 7. Έγκριση αποδοχής παραίτησης Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αντικατάσταση αυτού και ορισμός αναπληρωτών
 8. Έγκριση αποδοχής παραίτησης Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία αντικατάσταση αυτού και ορισμός αναπληρωτή
 9. Έγκριση για προσωρινή παύση οχημάτων του Δήμου
 10. Έγκριση τροποποίησης της με αριθ. 19/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ορισμός οργάνου με αρμοδιότητα την υλοποίηση αποφάσεων κλεισίματος των άνευ άδειας λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος έτους 2017»
 11. Έγκριση παραχώρησης του ακινήτου του δημοσίου με ΑΒΚ 3579 (πρώην Ειρηνοδικείο)
 12. Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου της κας Πρωτοψάλτου Ασημένιας
 13. Έγκριση της με αριθμού 105/2017 απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ "ΕΥνεστία" με θέμα «Αίτημα για έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «ΕΥνεστία» από το Δήμο».
 14. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλαταμώνα «Ο Προφήτης Ηλίας»
 15. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαρκαδιάς
 16. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρυσοχωρίου
 17. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου «ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ»
 18. Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 19. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 20. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 21. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 22. Έγκριση περί αιτήσεων  πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ
 23. Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: “Καθαρισμός παρόδιας βλάστησης με σκοπό την αντιπυρική προστασία στη Δημοτική Ενότητα Ορεινού Δήμου Νέστου”
 24. Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο “Εργασίες καθαρισμού της βλάστησης σε περιοχές της Δ.Ε. Χρυσούπολης
 25. Έγκριση του πίνακα κατάταξης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Νέστου
 26. Έγκριση Παραλαβής της μελέτης με τίτλο : “Αρχιτεκτονική μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου και εγκατάσταση Εργαστηρίου Επίδειξης Λειτουργίας Α.Π.Ε.
 
 
 
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
                                                                     ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ