Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 18/10/2017

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη 12 -10-2017
 
   Αριθμ. Πρωτ. 19363
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις  του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 12ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2017
 2. Έγκριση για επέκταση δικτύου για την τοποθέτηση 3 ΦΣ και 3 νέων στύλων
 3. Έγκριση για επέκταση δικτύου για την τοποθέτηση 6 ΦΣ και 6 νέων στύλων
 4. Έγκριση της με αριθ. 107/2017 απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ "ΕΥνεστία" με θέμα «9ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» από το Δήμο».
 5. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου 2017
 6. Έγκριση μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019
 7. Έγκριση αποδοχής παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και  αντικατάσταση αυτού.
 8. Έγκριση αποδοχής παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και αντικατάσταση αυτού.
 9. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στη τελετή χειροτονίας του νέου Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπολέως και Θάσου
 10. Έγκριση της με αριθ. 90/2017 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΝ περί Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη, είδη λιπαντικών) για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Ν κατά το έτος 2019»
 11. Έγκριση διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων Δήμου και ΝΠΔΔ για τα έτη 2018-2019
 12. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων Δήμου και ΝΠΔΔ έτους 2018
 13. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης απόρων Δημοτών
 14. Έγκριση παραχώρησης κτιρίου και το προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ελαφοχωρίου στο Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ελαφοχωρίου
 15. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Γέροντα «Ο Διδυμαίος Απόλλων»
 16. Έγκριση υποβολής πρότασης τοπικού σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των ROMA και τον οδηγό του τομέα στέγασης – υποδομής.
 17. Έγκριση για επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Νέστου
 18. Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 19. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 20. Έγκριση ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 21. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: “Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων ΔΕ Χρυσούπολης” στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο μέτρο 4: “Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του Ενεργητικού” στο υπομέτρο 4.3 : “Στήριξη για Επενδύσεις σε Υποδομές που σχετίζονται με την Ανάπτυξη, τον Εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της Γεωργίας και της Δασοκομίας” στη δράση 4.3.4. : “Βελτίωση της Πρόσβασης σε Γεωργική γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις” η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
 
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
                                                                     ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ