Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 18/07/2018

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
             Χρυσούπολη  13-7-2018
             
                Αριθμ. Πρωτ.  10394
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 18 του μηνός Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 9ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2018
 2. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.
 3. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων «Πλάι στο Κύμα» με την Αναπτυξιακή Νέστου Α.Ε..
 4. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης διάπλου Κεραμωτής – Θασοπούλας.
 5. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κτιρίων Πρώτου και Δεύτερου Παιδικού Σταθμού στο ΝΠΔΔ «ΕΥνεστία».
 6. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα.
 7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. (Μηχ/κών) για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.
 8. Ανάκληση της παραχώρησης κατά χρήση των οικ. με αριθμ. 90 & 92 του ΟΤ 11 του συνοικισμού Γραβούνας
 9. Έγκριση για έκδοση άδειας πλανόδιου εμπορίου παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών κας. Γκόγκου Ελένης
 10. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης του Δήμου Νέστου, προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2, στη Δράση 19.2.4 - Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, Yποδράση 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) της πράξης με τίτλο :“ Έργα οδοποιίας ΔΕ Ορεινού (ασφαλτροστρώεις, τσιμεντοστρώσεις κλπ) ”
 11. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης του Δήμου Νέστου, προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2, στη Δράση 19.2.4 - Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, Yποδράση 19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) της πράξης με τίτλο : “ Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην Τ.Κ. Χρυσοχωρίου Δήμου Νέστου ”
 12. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης του Δήμου Νέστου, προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2, στη Δράση 19.2.4 - Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, Yποδράση 19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) της πράξης με τίτλο : “ Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην Τ.Κ. Γραβούνας Δήμου Νέστου ”
 13. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης του Δήμου Νέστου, προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2, στη Δράση 19.2.4 - Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, Yποδράση 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) της πράξης με τίτλο : “ Ίδρυση Κέντρου Πληροφόρησης και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου στη Θέση Δρυμούσα Παραποτάμιου Δάσους Νέστου ”
 14. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης του Δήμου Νέστου, προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2, στη Δράση 19.2.4 - Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, Yποδράση 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) της πράξης με τίτλο : “ Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Ηρώων εντός του οικισμού Χρυσούπολης ”
 15. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης του Δήμου Νέστου, προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2, στη Δράση 19.2.4 - Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, Yποδράση 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) της πράξης με τίτλο :“ Δημιουργία  δημοτικής βιβλιοθήκης στη Χρυσούπολη, έδρα του Δήμου Νέστου»
 16. Συναίνεση για ενσωμάτωση της πράξης με τίτλο : “ Έργα οδοποιίας ΔΕ Ορεινού (ασφαλτροστρώεις, τσιμεντοστρώσεις κλπ) ” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Νέστου
 17. Συναίνεση για ενσωμάτωση της πράξης με τίτλο : “ Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην Τ.Κ. Χρυσοχωρίου Δήμου Νέστου ” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Νέστου
 18. Συναίνεση για ενσωμάτωση της πράξης με τίτλο :“ Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην Τ.Κ. Γραβούνας Δήμου Νέστου ” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Νέστου
 19. Συναίνεση για ενσωμάτωση της πράξης με τίτλο :“Ίδρυση Κέντρου Πληροφόρησης και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου στη Θέση Δρυμούσα Παραποτάμιου Δάσους Νέστου ” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Νέστου
 20. Συναίνεση για ενσωμάτωση της πράξης με τίτλο : “ Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Ηρώων εντός του οικισμού Χρυσούπολης ” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Νέστου
 21. Συναίνεση για ενσωμάτωση της πράξης με τίτλο : “ Δημιουργία  δημοτικής βιβλιοθήκης στη Χρυσούπολη, έδρα του Δήμου Νέστου ” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Νέστου
 22. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για Σύμβαση Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία των 64.430,73 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αρ. μελέτης 5021/2018 του έργου με τίτλο e-Social Health Care, ακρωνύμιο e-SOHECA του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020.
 23. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών στο παραδοτέο 4.3.1 του πακέτου εργασίας ΠΕ 4 στο Δήμο Νέστου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GREEN CREW» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία των  των 90.322,58 € Ευρώ χωρίς ΦΠΑ του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020.
 24. Παραλαβή και έγκριση παραδοτέων E.E.1 [WP.1] Οικονομική - Διοικητική Διαχείριση του έργου και Συντονισμός, του έργου με τίτλο e-Social Health Care, ακρωνύμιο e-SOHECA του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020.
 
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
                                                                  ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ