Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 14/11/2018

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
  
     Χρυσούπολη 9-11-2018
          Αριθμ. Πρωτ. 15845
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 14 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 14ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2018
 2. Έγκριση 15ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2018
 3. Έγκριση πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
 4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
 5. Έγκριση της αριθ. 133/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία»
 6. Έγκριση της αριθ. 136/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία»
 7. Έγκριση της αριθ. 134/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018»
 8. Έγκριση της αριθ. 128/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 9ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
 9. Έγκριση της αριθ. 138/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 10ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
 10. Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.), αντικατάστασης αυτού
 11. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού- Μορφωτικού Συλλόγου Θρακιωτών
 12. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Γέροντα « ο Διδυμαίος Απόλλων»
 13. Έγκριση για έκδοση άδειας πλανόδιου παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς κας. Πλεγχίδου Βέρα του Ισαάκ
 14. Έγκριση παραχώρησης θέσης λόγω συνταξιοδότησης και έκδοση νέας άδειας παραγωγού λαϊκής αγοράς
 15. Έγκριση επικαιροποίησης της με αριθ. 230/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
         ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ