Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 04/04/2018

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  30-3-2018
             
                Αριθμ. Πρωτ. 5516
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 4 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Μ. Τετάρτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 4ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2018
 2. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης  Οικονομικού Έτους 2017 Δήμου Νέστου
 3. Έγκριση εκκαθάρισης καταβολής οφειλών αμοιβών εργαζομένων σε υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης
 4. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2017 της Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νέστου
 5. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2017 της Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νέστου
 6. Έγκριση προμήθειας πιεσόμετρων και θερμομέτρων στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης
 7. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημότη
 8. Έγκριση συμμετοχής στην διήμερη συνάντησης εργασίας: της πράξης « Ενίσχυση της ικανότητας των προστατευόμενων περιοχών μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για την αειφορία”, του προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020» στο Μπλαγκόεβραντ της Βουλγαρίας.
 9. Γνωμοδότηση  περί εξέτασης αιτημάτων για παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου Γυμνασίου –Λυκείου Χρυσούπολης
 10. Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Νέστου για τη κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας τεσσάρων (4) καθαριστριών και την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ , ΟΤΕ και ΔΕΥΑΝ της Σχολικής Επιτροπής ΒΒάθμιας Εκπαίδευσης
 11. Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Νέστου για εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ , ΟΤΕ και ΔΕΥΑΝ της Σχολικής Επιτροπής ΑΒάθμιας Εκπαίδευσης.
 12. Έγκριση για προσφυγή στη διαδικασία τα ου άρθρου 6, παρ.10 του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση) για την ομάδα 2 (Υγραέριο) το Διεθνούς Διαγωνισμού Προμήθειας Καυσίμων- Λιπαντικών
 13. Έγκριση για προσφυγή στη διαδικασία τα ου άρθρου 6, παρ.10 του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση) για την ομάδα 5 του Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Τροφίμων του ΝΠΔΔ «ΕΥνεστία»
 14. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με τίτλο «Let’s do it Greece 2018”
 15. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στις 17 Απριλίου 2018
 16. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Α.Σ. Νέστου Χρυσούπολης
 17. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Α.Μ.Σ.- Χρυσοχωρίου « Ο Απόλλων»
 18. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων για τη διοργάνωση του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Διδυμοτείχου
 19. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για σύσταση Επιτροπής άρθρου 36 του Ν.4508/2017 για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος
 20. Έγκριση της με  αριθ. 44/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ Δήμου Νέστου»
 21. Έγκριση της με  αριθ. 45/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ Δήμου Νέστου»
 22. Έγκριση χορήγησης οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο : « Επισκευή – στεγανοποίηση δώματος Λυκείου Χρυσούπολης »
 23. Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Κ. Χρυσούπολης », προϋπολογισμού μελέτης 1.100.000,00 € με 24% Φ.Π.Α.
 24. Εξαγορά τμήματος του κοινοχρήστου τεμαχίου με αριθμό 417 στο αγρόκτημα Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου (άρθ. 23 Ν. 4061/2012)
 25. Εξαγορά τμήματος του κοινόχρηστου τεμαχίου με αριθμό 316ζ στο αγρόκτημα Ποντιάδος του Δήμου Νέστου (άρθ. 23 Ν. 4061/2012)
 26. Εξαγορά τμημάτων των κοινοχρήστων τεμαχίων με αριθ. 316ζ και 286 στο αγρόκτημα Ποντιάδος του Δήμου Νέστου (άρθ. 23 Ν. 4061/2012)
 27. Εκμίσθωση τμήματος κοινοχρήστου τεμαχίου στο Αγρόκτημα Πηγών Δήμου Νέστου (άρθ. 23 Ν. 4061/2012)
 
 
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
                                                                  ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ