Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 1/3/2019

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
     Χρυσούπολη 25-2-2019
          Αριθμ. Πρωτ. 3088
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 1 του μηνός Μαρτίου  του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 2ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2019
 2. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου σε συνέδριο της ΚΕΔΕ
 3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018
 4. Έγκριση αιτήματος ΔΕΥΑ για αναστολή καταβολής δόσεων ρύθμισης του Ν.4321/2017
 5. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2019
 6. Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων
 7. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα
 8. Έγκριση για  παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) εντός των Διοικητικών ορίων  του Δήμου Νέστου και λήψη  Κανονιστικής Απόφασης έτους 2019».
 9. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Οικονομικού έτους 2019
 10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής συνδρομής προϋποθέσεων οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες Δήμου Νέστου από τη θεομηνία της 28ης Ιουνίου 2018
 11. Έγκριση της αριθ. 2/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018»
 12. Έγκριση της αριθ. 1/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019- Ψήφιση ΠΟΕ»
 13. Έγκριση της αριθ. 10/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019»
 14. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2018 της Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νέστου
 15. Έγκριση πραγματοποίησης έκτου 6ου Φεστιβάλ Τεχνολογίας και Τεχνημάτων
 16. Έγκριση  οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Χρυσοχωρίου
 17. Έγκριση  οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Συλλόγου Πέρνης
 18. Έγκριση  οικονομικής ενίσχυσης του Σκακιστικού Ομίλου Δήμου Νέστου
 19. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια καφέ αναψυκτικών και συναφών προϊόντων.
 20. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τη γιορτή της γυναίκας
 21. Έγκριση ορισμού υπαλλήλου για την ολοκλήρωση διαδικασίας διαφόρων αλλαγών στις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου
 22. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 282/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση  σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης με Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης για την αποδοχή των αστικών αποβλήτων του Δήμου Νέστου»
 23. Έγκριση για έκδοση άδειας υπαίθριου-πλανόδιου εμπορίου παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
 24. Έγκριση για έκδοση άδειας υπαίθριου-πλανόδιου εμπορίου παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών κ. Στρινόπουλο Χρήστου
 25. Έγκριση για έκδοση άδειας υπαίθριου-πλανόδιου εμπορίου παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών κ. Εγγλεζάκη Κωνσταντινου
 26. Έγκριση για έκδοση άδειας υπαίθριου-πλανόδιου εμπορίου παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών κ. Φαναρίδη Κωνσταντίνου
 27. Έγκριση παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για αποκλειστική χρήση από τον κ. Δημήτριο Θαγγόπουλο
 28. Προσφυγή στο άρθρο 32 του Ν.4412/16 περί ανάδειξης τελικού αναδόχου του Συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης ανταλλακτικών οχημάτων
 29. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων αγροκτημάτων του Δήμου Νέστου »
 30. Παραχώρηση κατά χρήση τμήματος κοινοχρήστου τεμαχίου στο αγρόκτημα Ποντιάδας του Δήμου Νέστου (άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν. 4061/2012)
 31. Εξαγορά διαθέσιμου οικοπέδου στον συνοικισμό Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου (άρθρο 22 του Ν. 4061/2012)
 32. Παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης για κοινωφελή σκοπός στην τοπική κοινότητα Πηγών του Δήμου Νέστου, κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4061/2012
 33. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στην συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων για το έτος 2019
 34. Καθορισμός ερυθράς τμήματος οδού στη Τ.Κ. Πετροπηγής
 
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
         ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟ