Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 18/5/2017

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
       Χρυσούπολη  11-5-2017
 
              Αριθμ. Πρωτ. 7564
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 18 του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Έγκριση 6ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
 2. Έγκριση εκμίσθωσης αύλιου χώρου πρώην Νηπιαγωγείου παραπλεύρως της Τράπεζας Πειραιώς στη Δ.Κ. Χρυσούπολης Δήμου Νέστου
 3. Εκλογή μελών της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή στα πλαίσια λειτουργίας της ως Πειθαρχικό Όργανο
 4. Έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης με Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ)
 5. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νέστου έτους 2017
 6. Έγκριση Κατανομής Επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ τρίμηνο)
 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών δημοσίων σχέσεων
 8. Έγκριση Επιχορήγησης Συλλόγου Θρακιωτών Επαρχίας Νέστου
 9. Έγκριση μεταβίβασης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: “Αρδευτικό Δίκτυο Εξωχώραφων Λεκάνης”
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: “Αρδευτικό Δίκτυο Λεκάνης”
 12. Γνωμοδότηση για την υποβολή αιτήματος προς το Δασαρχείο Καβάλας (τμήμα προγραμματισμού και μελετών της Διεύθυνσης Δασών Ν. Καβάλας) για τη σύνταξη μελετών, που αφορούν εργασίες αντιπυρικής προστασίας στα δάση και δασικές εκτάσεις περιοχής ευθύνης του Δήμου Νέστου Νομού Καβάλας.
 13. Έγκριση για αίτημα προς το Δασαρχείο Καβάλας για παράταση της παραχώρησης κατά χρήση των έργων αναψυχής του οργανωμένου χώρου υπαίθριας αναψυχής στη Δασική Θέση “Παναγία” της τοπικής κοινότητας Λεκάνης του Δήμου Νέστου.
 14. Έγκριση για αίτημα προς το Δασαρχείο Καβάλας για παραχώρηση κατά χρήση των του χώρου αναψυχής στη Δασική Θέση “Παλιός Μύλος” της τοπικής κοινότητας Διποτάμου του Δήμου Νέστου.
 15. Έγκριση παραχώρησης χρήσης των εγκαταστάσεων του Κέντρου Υποδοχής Επισκεπτών Νέστου (συμπεριλαμβανομένου και του αναψυκτηρίου), Τ.Κ. Νέας Καρυάς Δήμου Νέστου στην Αναπτυξιακή Νέστου Α.Ε.
 
 
 
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ