Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 09/8/2018

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
     Χρυσούπολη  3-8-2018
          Αριθμ. Πρωτ. 11595
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 9 του μηνός Αυγούστου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Έγκριση 10ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2018
  2. Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.
  3. Έγκριση της με αριθμού 99/2018 απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ "ΕΥνεστία" με θέμα: «Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018».
  4. Έγκριση για συνδρομή ιστοσελίδας με τίτλο «sakkoulas-online.gr».
  5. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Νέστου με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ . (αριθ. πρωτ. αρχικής σύμβασης 9920/6-7-2018).
  6. Έγκριση της αριθ. 94/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Αίτημα για έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία από το Δήμο Νέστου για την λειτουργία νέων τμημάτων στις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. »
  7. Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Νέστου με το ποσό των 7.200,00€ για ελαιοχρωματισμούς στις Σχολικές Μονάδες της Σχολικής Επιτροπής Α Βάθμιας Εκπαίδευσης
  8. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ Ευνεστία.
  9. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου για την αντιμετώπιση εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών.
  10. Εξειδίκευση δαπάνης για την συνεδρίαση της ΠΕΔ στο Δήμο Νέστου.
 
 
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ