Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 27/8/2018

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  /8/2018
 
     Αριθμ. Πρωτ.
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 27 του μηνός Αυγούστου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 
  • Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Προέδρου
 
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
                                                                     ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ