Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 10/04/2019

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
 
 

 
 
 
     Χρυσούπολη 5-4-2019
          Αριθμ. Πρωτ. 5281
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 10 του μηνός Απριλίου  του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 3ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2019
 2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για πυροπροστασία
 3. Λήψης απόφασης για την επαναδημοπράτηση σημείων αιγιαλού – παραλίας λόγω άγονου αποτελέσματος της από 6-3-2019 δημοπρασίας.
 4. Έγκριση ίδρυσης παραρτήματος Κ.Ε.Π. Στην Κεραμωτή.
 5. Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων
 6. Υποβολή πρότασης για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέστου
 7. Έγκριση Α’ κατανομής επιχορήγησης σε σχολικές επιτροπές Α Βάθμιας και Β Βάθμιας εκπαίδευσης.
 8. Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής  Νέστου Α.Ε. και αντικατάστασης αυτού.
 9. Ενημέρωση ετήσιου απολογισμού έτους 2018 και προγραμματισμού της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε
 10. Έγκριση για λύση της από 10/04/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ και του Δήμου Νέστου
 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Νέστου με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στα πλαίσια εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ
 12. Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Νέστου για σχολικούς τροχονόμους της Σχολικής Επιτροπής Α βάθμιας Εκπαίδευσης.
 13. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2018 της Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νέστου
 14. Έγκριση υποβολής αιτήματος στον Δήμο Νέστου για έκτακτη επιχορήγηση αναφορικά με την προμήθεια υλικών χρωμάτων και επενδύσεων τοίχων για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νέστου
 15. Έγκριση υποβολής αιτήματος στον Δήμο Νέστου για έκτακτη επιχορήγηση για εργασίες συντήρησης κτηρίου στο 12/θέσιο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης  της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νέστου
 16. «Έγκριση υποβολής αιτήματος στον Δήμο Νέστου για έκτακτη επιχορήγηση για εργασίες ελαιοχρωματισμού στο Δημοτικό Σχολείο ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ – ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ – ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ καθώς και στο Δημοτικό Σχολείο Γραβούνας – Γέροντα - Ζαρκαδιάς της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νέστου».
 17. Έγκριση υποβολής αιτήματος στον Δήμο Νέστου για έκτακτη επιχορήγηση 7,920,80€ για τις ανάγκες δαπανών πετρελαίου θέρμανσης των σχολείων
 18. Έγκριση εκμίσθωσης του με αριθ.: 179 αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Ερατεινού».
 19. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων
 20. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Συλλόγου ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
 21. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ.
 22. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΠΕΡΝΗΣ.
 23. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης Συλλόγου Ποντίων Νέστου.
 24. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρυσοχωρίου
 25. Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγου Θρακιωτών
 26. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με τίτλο «Ποδηλατικός Γύρος Χρυσούπολης”
 27. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ευνεστία»
 28. Έγκριση παραχώρησης χώρου σε επιχείρηση θεαμάτων.
 29. Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης για προμήθεια υλικών στεγανοποίησης και τοποθέτησης τους στη στέγη κλειστού γυμναστηρίου Γενικού Λυκείου Χρυσούπολης
 30. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης για προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων συναγερμών στο ΕΠΑΛ, στο Γυμνάσιο Κεραμωτής και στο 2ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης
 31. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης για προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών ιστών
 32. Έγκριση υποβολής αιτήματος για έκτακτη επιχορήγηση για προμήθεια και τοποθέτηση σιδερικών ειδών (4.588,00)
 33. Έγκριση συμμετοχής στην διήμερη συνάντησης εργασίας: της πράξης “Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for sustainability (Bio2CARE) – Ενίσχυση της ικανότητας των προστατευόμενων περιοχών μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για την αειφορία”, του προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020») στο Μπλαγκόεβραντ της Βουλγαρίας.
 34. Έγκριση παραλαβής και έγκριση παραδοτέων E.E.1 [WP.1] Οικονομική - Διοικητική Διαχείριση του έργου και Συντονισμός, του έργου με ακρωνύμιο e-SOHECA του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020»
 35. Έγκριση Συγκρότησης  Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., έτους 2019.
 36. Έγκριση 1ου  πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών και του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πεζογέφυρας σύνδεσης νέου παιδικού σταθμού με νέο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
         ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ