Πρόσκληση-Δημοτικό Συμβούλιο 7/5/2018

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  3-5-2018
             
                Αριθμ. Πρωτ.  6847
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 7 του μηνός Μαΐου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση ψηφίσματος Κ.Ε.Δ.Ε.
 2. Έγκριση 5ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2018
 3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018
 4. Έγκριση επιλογής υδρονομέων άρδευσης
 5. Έγκριση επιβολής τέλους επί παροχής νερού σε επιχειρήσεις λατομικών προϊόντων
 6. Έγκριση συμπλήρωσης της με αριθ. 46/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τελών άρδευσης
 7. Έγκριση επιβολής τελών  και δικαιωμάτων χρήσης των Δημοτικών Κοιμητηρίων
 8. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα
 9. Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών Συλλόγων
 10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών καυσίμων για τον Δήμο Νέστου
 11. Έγκριση περί μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών λόγω συνταξιοδότησης.
 12. Έγκριση περί ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επί των πλατειών Ηρώων, Μακεδονίας  και Προαστείου στη Δ.Κ. Χρυσούπολης
 13. Περί παραχώρησης μη λειτουργούντος σχολείου στον Μορφωτικό-Πολιτιστικό Σύλλογο Ελαφοχωρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1894/90
 14. Περί παραχώρησης χώρου του 1ου Γυμνασίου Χρυσούπολης στον Ορειβατικό Σύλλογο Χρυσούπολης
 15. Έγκριση για  έκτακτη επιχορήγηση για εργασίες ελαιοχρωματισμού στο κλειστό Γυμναστήριο το 1ου Γυμνασίου Χρυσούπολης της ΒΒάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νέστου
 16. Περί παραχώρησης προς χρήση του λυόμενου οικίσκου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μακρυχωρίου στον Σύλλογο Περιπατητών Καβάλας –«ΑΡΤΕΜΙΣ»
 17. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Σκακιστικό Όμιλο Δήμου Νέστου
 18. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαρκαδιάς
 19. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Φιλοπροδευτικού Συλλόγου Νέων Παραδείσου
 20. Έγκριση για χορήγηση νέας παροχής ηλεκτροδότησης της περιοχής πίλλαρ στον οικισμό Ρομά της Τ.Κ. Πηγών
 21. Έγκριση τροποποίησης καταστατικού  του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη
 22. Έγκριση για τον προγραμματισμό καλοκαιρινών εκδηλώσεων στην Δ.Κ. Κεραμωτής
 23. Έγκριση αποδοχής συμμετοχής χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση Ι, στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»
 24. Έγκριση αποδοχής συμμετοχής χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
 25. Έγκριση αποδοχής συμμετοχής χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση ΙΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας»
 26. Έγκριση ανέγερσης καλλιτεχνικού Μνημείου Θρακιωτών στην Δ.Κ. Χρυσούπολης
 27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή Χωνευτηρίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Δ.Κ. Χρυσούπολης”
 28. Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ»
 29. Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ»
 
 
 
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
                                                                  ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ