Πρόσκληση- Δημοτικό Συμβούλιο 24/09/2019

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
 
 

 
 
 
     Χρυσούπολη 19-4-2019
          Αριθμ. Πρωτ. 6053
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου

 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 24 του μηνός Απριλίου  του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Μ. Τετάρτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση 4ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2019
 2. Έγκριση τροποποίησης – συμπλήρωσης Τεχνικού Προγράμματος
 3. Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων
 4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για πυροπροστασία
 5. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημοτών
 6. Έγκριση επιλογής υδρονομέων άρδευσης
 7. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών.
 8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών
 9. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού- Συλλόγου Ζαρκαδιάς
 10. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού- Συλλόγου Χαϊδευτού «Ορφέας»
 11. Έγκριση παραχώρησης χώρου για τη λειτουργία επίδειξης moto-show
 12. Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και αντικατάστασης αυτού.
 13. Έγκριση της αριθ. 20/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
 14. Έγκριση της αριθ. 37/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019»
 15. Έγκριση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ. που θα απασχοληθούν σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε επιχειρήσεις ΟΤΑ για το σχ. έτος 2019-2020
 16. Έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου Νέστου στην μουσική εκδήλωση «Πλάι στο κύμα» η οποία θα πραγματοποιηθεί 26,27 και 28 Ιουλίου 2019
 17. Έγκριση υποβολής αιτήματος για έκτακτη επιχορήγηση για προμήθεια φωτιστικών λαμπών  για το κλειστό Γυμναστήριο του Γενικού Λυκείου και για το Γυμνάσιο Α Χρυσούπολης της Σχολικής Επιτροπής Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης
 18. Έγκριση υποβολής αιτήματος για έκτακτη επιχορήγηση για προμήθεια υλικών συντήρησης  σχολικών κτιρίων της Σχολικής Επιτροπής Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης
 19. Έγκριση υποβολής αιτήματος για έκτακτη επιχορήγηση για εργασίες ελαιοχρωματισμού στο Γενικό Λύκειο της Σχολικής Επιτροπής Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου  Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής  έργου με τίτλο: «Εσωτερικές διαμορφώσεις στο κτίριο καθαριότητας του Δήμου Νέστου»
 21. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής  έργου με τίτλο: «Τσιμεντοστρώσεις- διαμορφώσεις οδών Τοπικών Κοινοτήτων   Δημοτικής  Ενότητας Ορεινού»
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής  παραλαβής  έργου με τίτλο: «Ανάπλαση οικισμού Ρομά στην Τ.Κ. Πηγών»
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου  Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής  έργου με τίτλο: «Εργασίες διαμόρφωσης  χώρου πλησίον Παιδικού Σταθμού Χρυσοχωρίου»
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου  Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής   έργου με τίτλο: «Ανάπλαση – διαμόρφωση παλιού κοιμητηρίου Δ.Κ. Χρυσούπολης και διάνοιξη της όμορης οδού Πελαργών»
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου  Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής  έργου με τίτλο: «Διευθέτηση ομβρίων – αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Πετροπηγής»
 26. Έγκριση πρωτοκόλλων  Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής  έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Νέστου»
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου  Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής  έργου με τίτλο: «Εργασίες διαμόρφωσης πλατείας Ερατεινού»
 28. Έγκριση ανέγερσης καλλιτεχνικού μνημείου στην Τ.Κ. Αβραμηλιάς Δήμου Νέστου
 29. Γνωμοδότηση έργου εντός αιγιαλού και θαλασσίου χώρου, βάσει άρθρου 14 Ν.2971/2001
 30. Εξέταση αιτήματος εξαγοράς κατεχόμενου τεμαχίου στο αγρόκτημα Λιθοχωρίου του Δήμου Νέστου (άρθρο 23 του Ν. 4061/2012) από τον Ιωάννη Χατζηπαναγιώτη
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
 
         ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ