Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

          elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                              Χρυσούπολη  2-08-2017
ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                                      Αριθμ.Πρωτ.: 7
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                            
     
                                               ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                              της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
                                                              Δήμου Νέστου
                                                              
 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 7 του μηνός Αυγούστου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξης:
  1. Γνωμοδότηση για την υλοποίηση τεχνικών έργων στην Τοπική Κοινότητα Ζαρκαδιάς (Νηπιαγωγείο Ζαρκαδιάς)
  2. Γνωμοδότηση για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή – στεγανοποίηση δώματος Λυκείου Χρυσούπολης»
 
 
 
                                                                                Με Τιμή
                                          Η Πρόεδρος
                              
                                                          
              ΑΡΓΥΡΕΛΗ – ΔΗΜΗΤΡΑΚΕ ΕΛΕΝΗ