Πρόσκληση- Συνεδρίαση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

                                                                                                               
 elliniki-dimokratia.png 

                                                                                                               Χρυσούπολη    25/07/2018
                                                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.  406
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
                                                                                ΠΡΟΣ:
                                                                                                     Μέλη της Σχολικής Επιτροπής             
                                                                                                         Α’  /θμιας Εκπαίδευσης Δήμου                    
 
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου
στις 25 του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα
14:00, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν,
για να συζητήσουμε και να λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση εκμίσθωσης ή μη του κυλικείου του 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου και κατάρτιση των όρων διακήρυξης
  2. Ψήφιση πίστωσης για καθαρισμό κουρτινών
  3. Έγκριση ή μη πληρωμής ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νέστου
  4. Υποβολή έκτακτης επιχορήγησης για ελαιοχρωματισμούς σχολικών μονάδων ποσού 7.200,00€
  5. Έγκριση αποδοχής ποσού 7.200,00 € για τις ανάγκες συντήρησης κτιρίων στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης (σχετ. Η αριθ. 164/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)
  6. Αποδοχή ποσού 35.712,84€ από τακτική κατανομή σε σχολικές επιτροπές (σχετ. Η αριθ. 142/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
                                                                                                          
                                                                                                        
 
                                                                                                   Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου
                                                                                                
                                                                                 ΧΑΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ