Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 8/11/2017

                 
 elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Χρυσούπολη  3-11-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 21004
 
                                                                       
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 8 του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Πρόταση 13ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
  2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017
  3. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για την υπ' αρ. 375/2017 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 14  υπαλλήλων της Υπηρεσίας Καθαριότητας κατά του Δήμου Νέστου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας στη δικάσιμο της 10ης Νοεμβρίου 2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο
 
Με Τιμή
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
 
 
                                                                                                            ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ