Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 18/5/2017

                 elliniki-dimokratia.png
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Χρυσούπολη  11-5-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ                     Αριθ. Πρωτ.    7563
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                               
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 18 του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Πρόταση 6ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
  2. Έγκριση νομιμοποίησης γενόμενης δαπάνης (σχετ. η αριθ. 1117/6063/12-4-2017 απόφαση Δημάρχου).
  3. Έγκριση νομιμοποίησης γενόμενης δαπάνης (σχετ. η αριθ. 1313/7382/9-5-2017 απόφαση Δημάρχου).
  4. Έγκριση ανάθεσης σε Δικηγόρο για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Νέστου στην δικάσιμο της 25ης Απριλίου 2017 σε προσφυγή που άσκησε η ομόρρυθμη εταιρία «Μ.ΚΛΟΚΙΔΗΣ – Π.ΜΑΡΤΙΑΔΟΥ» κατά του πρώην Δήμου Χρυσούπολης και της υπ’αρ.112/2008 απόφασης της δημαρχιακής επιτροπής Δήμου Χρυσούπολης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας και αφορά σε ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος.
  5. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο της υπεράσπισης των συμφερόντων του Οργανισμού Α΄ βαθμού  Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ» σε αγωγή 12 υπαλλήλων καθαριότητας(συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου)  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας.
  6. Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Διακήρυξης της μελέτης με τίτλο: “Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τις Ανάγκες του Δήμου Νέστου”
  7. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Χρυσούπολης»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της επιτροπής
 
 
 
 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ