Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 20/12/2017

elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 

 
 
 
Χρυσούπολη  14/12/2017
             
             Αριθμ. Πρωτ. 23764
 
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Νέστου
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 20 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
 
  1. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2016 Δήμου Νέστου
 
 
 
 
 
Με Τιμή
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
 
                                                                  ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ