Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή- 18/01/2018

     elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Χρυσούπολη  12-1-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.  600
 
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 18 του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Πρόταση 1ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
  2. Έγκριση ψήφισης ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων
  3. Έγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018
  4. Έγκριση όρων διακήρυξης  και  τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής ΑΒάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Νέστου
 
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                     
                       
                                                           ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ