Οικονομική Επιτροπή- 22/11/2017

                 
 elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Χρυσούπολη  16-11-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 21870
 
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 22 του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (19η)
  2. Πρόταση 14ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
  3. Έγκριση υπαγωγής σε ρύθμιση του άρθρου 52 του Ν.4483/2017 οφειλετών του Δήμου
  4. Εισήγηση περί καταβολής τελών καθαριότητας & φωτισμού
  5. Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της με αριθ. 5027/2017 μελέτης για τη Διενέργεια Συνοπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού «Προμήθεια Τροφίμων» για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου ΕΥνεστία.
  6. Έγκριση για την απ ευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. Προαστίου Χρυσούπολης»
  7. Έγκριση αποδοχής δωρεάς εκχιονιστικού πολυμηχανήματος από την εταιρεία TransAdriaticPipelineAG
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
                                                                                                           ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ