Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 29/12/2017

           elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Χρυσούπολη   21-12-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                           Αριθμ. Πρωτ. 24171
 
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
  1. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (24η)
  2. Πρόταση 17ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
  3. Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης δαπανών οικονομικού έτους 2017
 
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                     
                       
                                                           ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ