Πρόσκληση-Οικονομική Επιτροπή 20/9/2017

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Χρυσούπολη  13 -9-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                             Αριθμ. Πρωτ. 15455
 
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 20 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (14η)
  2. Πρόταση 11ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
  3. Έγκριση κατάρτισης σχεδίου προϋπολογισμού  Δήμου Νέστου οικονομικού έτους 2018 
  4. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο της νομικής κάλυψης του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Τσομπανόπουλου στη δικάσιμο της 25ης  Σεπτεμβρίου 2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας
  5. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για γνωμοδότηση σε υπόθεση αιτήματος αποζημίωσης δημότη
 
 
Με Τιμή
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
 
 
                                                                                                            ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ