Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 20/7/2017

elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Χρυσούπολη 14 -7-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                               Αριθμ. Πρωτ. 12021
 
                                                                         
 
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 20 του μηνός Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17:00 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017(11η)
  2. Έγκριση εκτέλεσης έργου, ψήφιση διάθεσης πίστωσης και απόφαση έγκρισης τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο:« Τεχνικά έργα Τ.Κ. Ζαρκαδιάς »
  3. Έγκριση εκτέλεσης έργου, ψήφιση διάθεσης πίστωσης και απόφαση έγκρισης τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο:« Επισκευή – στεγανοποίηση δώματος Λυκείου Χρυσούπολης »
  4. Έγκριση ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση περίφραξης πλατείας Μοναστηρακίου & χώρου προσπέλασης στο νεκροταφείο Χαϊδευτού »
  5. Έγκρισης τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο: « Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Νέστου »
 
 
Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της επιτροπής
 
 
 
 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ