Πρόσκληση- Οικονομική Επιτροπή 18/07/2018

                 elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Χρυσούπολη 12 -7-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 10270
 
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις  18 του μηνός Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 16:30  για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανατροπής-ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (15η)
  2. Πρόταση 9ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
  3. Έγκριση – νομιμοποίησης αποφάσεων Δημάρχου για ψήφιση δαπανών λόγω πλημμυρικών φαινομένων την 27η & 28η Ιουνίου 2018.
  4. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού της με αριθμό 5014/2018 μελέτης για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νέστου προϋπολογισμού 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ
Με Τιμή
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
            α/α
 
 
 
 
                                                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                             ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
      (Αναπληρωτής)