Πρόσκληση-Οικονομική Επιτροπή 30/01/2018

          elliniki-dimokratia.png
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Χρυσούπολη  25-1-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                       Αριθμ. Πρωτ. 2138
 
                                                                       
ΠΡΟΣ:
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 30 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
  1. Έγκριση ψήφισης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (2η)
 
 
                                                                              Με Τιμή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
                  α/α
 
  
                                                                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
         (Αναπληρωτής)